Evropska agencija za zdravila je odobrila cepivo proti malariji
Zdravje

Evropska agencija za zdravila je odobrila cepivo proti malariji

Pred tednom dni (17. julij 2015) Bel Marra Health je poročal o zdravilu, ki ga trenutno razvijajo raziskovalci iz UT Zdravstveni center Southwestern in raziskovalci v Avstraliji, ki kažejo obljubo kot zdravilo za malarijo.

Na petah tega poročila pride možna cepiva proti malariji.

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), oddelek Evropska agencija za zdravila (EMA) je tesno sodelovala z drugimi strokovnjaki iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in regulativnimi organi iz zadevnih držav, preden je sprejela pozitivno znanstveno mnenje za Mosquirix za cepivo za Plasmodium falciparum in cepivo proti hepatitisu B

Nedavno razvito cepivo je namenjeno aktivni imunizaciji otrok, starih od šestih tednov do 17 mesecev, proti malariji na območjih, kjer se redno ugotovi malarija, in tudi za imunizacijo proti hepatitisu B.

Cepivo proti malariji Mosquirix je bilo predloženo podjetju EMA, da bi ocenilo njegovo kakovost, varnost in učinkovitost ter razmerje med koristmi in tveganji za trge zunaj Evropske unije. Vendar je CHMP pri svoji oceni uporabil iste stroge standarde, ki se uporabljajo za cepiva, ki se tržijo znotraj EU. Kljub desetletnim raziskavam cepljenja proti malariji je Mosquirix prva cepiva za cepivo proti malariji, ki jo ocenjuje regulativna agencija.

V velikem kliničnem preskušanju, izvedenem v sedmih afriških državah (Burkina Faso, Gabon, Gana, Kenija, Malavi, Mozambik in Tanzanija) je zdravilo Mosquirix zagotovilo ustrezno zaščito pri Plasmodium falciparum pri otrocih, starih od šest tednov do 17 mesecev.

Na podlagi rezultatov preskusa je CHMP zaključil, da kljub omejeni učinkovitosti (učinkovitost se zmanjša po 12 mesecev), koristi zdravila Mosquirix prevladajo nad tveganji. CHMP je menil, da bi cepljenje zelo koristilo otrokom na območjih z visokim prenosom, kjer je umrljivost zelo visoka.

CHMP je poudaril, da bo uporaba zdravila Mosquirix v skladu z uradnimi priporočili WHO in regulativnih organov v državah, ki niso članice EU, bi se cepivo uporabljalo. Upoštevala je tveganje za malarijo Plasmodium falciparum na različnih geografskih območjih in razpoložljive ukrepe za nadzor malarije.

Ker Mosquirix ne ponuja popolne zaščite in zaščita, ki jo zagotavlja dolgoročno zmanjšanje je pomembno, da se poleg cepiva uporabljajo še uveljavljeni zaščitni ukrepi, na primer posteljne mreže, obdelane z insekticidi.

CHMP je tudi sam prevzel nadzor nad proizvodnim podjetjem, da bi zagotovil varnost in učinkovitost Mosquirix se stalno spremlja.

Viri:
//www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2015/07/news_detail_002376.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Vnetje revmatoidnega artritisa, poškodba tkiva, ki jo je mogoče zdraviti z zelenim čajem, študija kaže
Laserski kazalci lahko poškodujejo otroške oči

Pustite Komentar